HYGIENA RUKOU
OCHRANA ZDRAVÍ

Pravdou je, že naše ruce jsou odpovědné za šíření cca 80% běžných infekčních onemocnění. Dobrá hygiena rukou tedy snižuje riziko možných život ohrožujících onemocnění. Hygiena rukou je proto zásadní v mnoha oblastech.

Bakterie se snadno přenášejí z rukou na povrchy manuálně ovládaných baterií a dávkovačů a naopak. Nejlepším řešením pro optimální hygienu rukou jsou proto certifikované senzorové baterie a dávkovače.

DOWN

DODRŽUJTE ZÁSADY
SPRÁVNÉ HYGIENY

Miscea systémům důvěřují profesionálové v oblasti medicíny po celém světě. Naše systémy splňují přísné zásady pro hygienu rukou v oblasti zdravotní péče, které doporučuje Světová zdravotnická organizace (WHO), Institut Roberta Kocha (RKI) v Německu, the Dutch Working Group pro prevenci infekcí (WIP) v Nizozemí.

Více

DOWN

ZLEPŠETE VÁŠ
HYGIENICKÝ RITUÁL

Integrované dávkovače mýdla a dezinfekce eliminují potřebu oddělených, na zdi zavěšených dávkovačů, nevzniká nepořádek a netvoří se kaluže mýdla a vody na okolních površích.

KLIKNĚTE PRO NÁHLED PŘED INSTALACÍ MISCEA

DOWN

DOPŘEJTE SI NIŽŠÍ NÁKLADY
S MISCEA

Systémy senzorových baterií miscea jsou vybaveny nejnovější senzorovou technologií, která umožňuje regulovat spotřebu vody automatickým spouštěním a zastavováním vody přesně tak, jak je potřeba. Se senzorově řízenými bateriemi miscea lze dosáhnout úspory vody ve výši 60 - 70%.

Read more

DOWN

SEZNAMTE SE S ŘADOU PRODUKTŮ MISCEA

Podívejte se, jak miscea zapadá do Vašeho života.

UP