ZACHOVEJTE SI KVALITNÍ VODU

Zařízení na pitnou vodu jsou obvykle náchylná k růstu biofilmu, ve kterém mohou prosperovat bakterie. Patogeny, jako jsou Pseudomonas aeruginosa, mohou způsobit závažná onemocnění např. infekce v otevřené ráně, močové infekce, oční infekce, infekce vnějšího ucha. Ve Spojených státech amerických je ročně zaznamenáno přibližně 1.400 úmrtí.

Současné vědecké výzkumy ukazují, že technická konstrukce, stejně jako použité materiály, jsou v tomto ohledu rozhodující. Správným navržením mechaniky baterie a výběrem vhodných materiálů, lze výrazně snížit riziko škodlivého růstu bakterií. Většina senzorových baterií od jiných výrobců (baterie s elektronickým ventilem pro spouštění a vypínání), nepoužívají nejnovější technologie. Vzhledem ke skutečnosti, že ekonomické zájmy mívají často přednost před kvalitou a bezpečím, bývají používány nekvalitní materiály.

Jako výrobci senzorových baterií máme mimořádnou odpovědnost vůči všem, kteří využívají naše výrobky i k širší společnosti. Výběrem pouze takových materiálů, které byly certifikovány a osvědčeny jako bezpečné při styku s pitnou vodou zaručujeme, že kvalita vody zůstává nezměněná. Materiály, které byly zvoleny misceou, neuvolňují do vody škodlivé látky a způsob jakým jsou miscea systémy zkonstruovány, pomáhá zabránit růstu škodlivých bakterií uvnitř systému. Dále se domníváme, že nezávislé testy podle uznávaných certifikačních schémat jsou zásadní pro to, aby mohl uživatel jednoduše rozlišit bezpečné produkty od těch potenciálně nebezpečných.

ZACHOVEJTE SI KVALITNÍ VODU

Zařízení na pitnou vodu jsou obvykle náchylná k růstu biofilmu, ve kterém mohou prosperovat bakterie. Patogeny, jako jsou Pseudomonas aeruginosa, mohou způsobit závažná onemocnění např. infekce v otevřené ráně, močové infekce, oční infekce, infekce vnějšího ucha. Ve Spojených státech amerických je ročně zaznamenáno přibližně 1.400 úmrtí.

Současné vědecké výzkumy ukazují, že technická konstrukce, stejně jako použité materiály, jsou v tomto ohledu rozhodující. Správným navržením mechaniky baterie a výběrem vhodných materiálů, lze výrazně snížit riziko škodlivého růstu bakterií. Většina senzorových baterií od jiných výrobců (baterie s elektronickým ventilem pro spouštění a vypínání), nepoužívají nejnovější technologie. Vzhledem ke skutečnosti, že ekonomické zájmy mívají často přednost před kvalitou a bezpečím, bývají používány nekvalitní materiály.

Jako výrobci senzorových baterií máme mimořádnou odpovědnost vůči všem, kteří využívají naše výrobky i k širší společnosti. Výběrem pouze takových materiálů, které byly certifikovány a osvědčeny jako bezpečné při styku s pitnou vodou zaručujeme, že kvalita vody zůstává nezměněná. Materiály, které byly zvoleny misceou, neuvolňují do vody škodlivé látky a způsob jakým jsou miscea systémy zkonstruovány, pomáhá zabránit růstu škodlivých bakterií uvnitř systému. Dále se domníváme, že nezávislé testy podle uznávaných certifikačních schémat jsou zásadní pro to, aby mohl uživatel jednoduše rozlišit bezpečné produkty od těch potenciálně nebezpečných.

DOPŘEJTE SI ČISTOU & NEZÁVADNOU VODU

Systémy senzorových baterií miscea jsou certifikovány podle směrnic dle směrnic pro schválení produktů WRAS ve Velké Británii. Všechny miscea systémy tak hrdě nesou značku shody značku schválení výrobku WRAS. Tato skutečnost dokazuje, že systémy vyhovují současným evropským standardům a poskytuje nesporný důkaz o tom, že systémy splňují požadovaná kritéria na kvalitu a výkon pokud jde o technickou, elektronickou a hygienickou bezpečnost.

Schválení udělené WRAS pro senzorová zařízení, je považováno za velmi snadno rozpoznatelným znakem pro odborníky v oboru, k identifikaci testované a především schválené kvality produktu.

Architekti, odborní pracovníci, instalatéři i koncoví uživatelé si mohou být jistí, že miscea systémy budou mít jeden z nejvyšších standardů kvality, které jsou v současnosti k dispozici na trhu. Všude tam, kde má hygiena zásadní význam, nabízí miscea výkonné, vysoce kvalitní a vysoce hygienické řešení senzorových baterií.

DOPŘEJTE SI ČISTOU & NEZÁVADNOU VODU

Systémy senzorových baterií miscea jsou certifikovány podle směrnic dle směrnic pro schválení produktů WRAS ve Velké Británii. Všechny miscea systémy tak hrdě nesou značku shody značku schválení výrobku WRAS. Tato skutečnost dokazuje, že systémy vyhovují současným evropským standardům a poskytuje nesporný důkaz o tom, že systémy splňují požadovaná kritéria na kvalitu a výkon pokud jde o technickou, elektronickou a hygienickou bezpečnost.

Schválení udělené WRAS pro senzorová zařízení, je považováno za velmi snadno rozpoznatelným znakem pro odborníky v oboru, k identifikaci testované a především schválené kvality produktu.

Architekti, odborní pracovníci, instalatéři i koncoví uživatelé si mohou být jistí, že miscea systémy budou mít jeden z nejvyšších standardů kvality, které jsou v současnosti k dispozici na trhu. Všude tam, kde má hygiena zásadní význam, nabízí miscea výkonné, vysoce kvalitní a vysoce hygienické řešení senzorových baterií.

FUNKCE AUTOMATICKÉHO ČISTÍCÍHO CYKLU

Manuální spouštění vody je nespolehlivé. Zjišťování četnosti spouštění vody je těžko organizovatelné, nákladné a náročné na sledování. Systémy senzorových baterií miscea mají zabudovaný bezpečnostní prvek k ochraně proti růstu vodních bakterií. Pokud nebyl systém používán po dobu 14-ti dnů, dojde ke spuštění automatického čistícího cyklu. Uvnitř baterie tak pomáhá zabránit růstu bakterií, které se obvykle vyskytují ve stojatých vodách.

Četnost těchto čistících cyklů může být nastavena na požadovanou frekvenci pomocí dálkového ovládání tak, aby vyhovovala různým plánům bezpečnosti vody každého zařízení. Díky tomu, že jsou senzorové baterie miscea vybaveny tímto inteligentním softwarem, mohou aktivně chránit před růstem bakterií ze stagnace vody.

FUNKCE AUTOMATICKÉHO ČISTÍCÍHO CYKLU

Manuální spouštění vody je nespolehlivé. Zjišťování četnosti spouštění vody je těžko organizovatelné, nákladné a náročné na sledování. Systémy senzorových baterií miscea mají zabudovaný bezpečnostní prvek k ochraně proti růstu vodních bakterií. Pokud nebyl systém používán po dobu 14-ti dnů, dojde ke spuštění automatického čistícího cyklu. Uvnitř baterie tak pomáhá zabránit růstu bakterií, které se obvykle vyskytují ve stojatých vodách.

Četnost těchto čistících cyklů může být nastavena na požadovanou frekvenci pomocí dálkového ovládání tak, aby vyhovovala různým plánům bezpečnosti vody každého zařízení. Díky tomu, že jsou senzorové baterie miscea vybaveny tímto inteligentním softwarem, mohou aktivně chránit před růstem bakterií ze stagnace vody.