CZY BATERIE CZUJNIKOWE SĄ BEZPIECZNE?

Technologia baterii czujnikowych może być bardzo złożona, i nic dziwnego, że mechanizmy wewnętrzne baterii na ogół składać się będą z większej liczby elementów wewnętrznych niż w bateria tradycyjna obsługiwana manualnie. Wiele z tych elementów wewnętrznych ma kontakt z wodą i dlatego wnętrze samego kranu może stać się wylęgarnią czynników chorobotwórczych rozwijających się w wodzie. Jest to oczywiście bardzo niebezpieczne i może nawet zagrażać życiu niektórych członków społeczności.

Renomowany Instytut Roberta Kocha (RKI) w Niemczech rozpoznał potencjalne zagrożenia higieniczne związane z bateriami czujnikowymi i opublikował tę informację w swoich najnowszych wytycznych dotyczących „Higieny rąk w zakładach opieki zdrowotnej”. RKI nie zakazuje wprost stosowania łączników czujnikowych, ponieważ nie wszystkie baterie czujnikowe są zbudowane w taki sam sposób.

Przy wyborze modelu baterii czujnikowej ważne jest, aby model posiadał nie tylko odpowiednie funkcje, ale również niezbędne certyfikaty.

CZY BATERIE CZUJNIKOWE SĄ BEZPIECZNE?

Technologia baterii czujnikowych może być bardzo złożona, i nic dziwnego, że mechanizmy wewnętrzne baterii na ogół składać się będą z większej liczby elementów wewnętrznych niż w bateria tradycyjna obsługiwana manualnie. Wiele z tych elementów wewnętrznych ma kontakt z wodą i dlatego wnętrze samego kranu może stać się wylęgarnią czynników chorobotwórczych rozwijających się w wodzie. Jest to oczywiście bardzo niebezpieczne i może nawet zagrażać życiu niektórych członków społeczności.

Renomowany Instytut Roberta Kocha (RKI) w Niemczech rozpoznał potencjalne zagrożenia higieniczne związane z bateriami czujnikowymi i opublikował tę informację w swoich najnowszych wytycznych dotyczących „Higieny rąk w zakładach opieki zdrowotnej”. RKI nie zakazuje wprost stosowania łączników czujnikowych, ponieważ nie wszystkie baterie czujnikowe są zbudowane w taki sam sposób.

Przy wyborze modelu baterii czujnikowej ważne jest, aby model posiadał nie tylko odpowiednie funkcje, ale również niezbędne certyfikaty.

KORZYSTAJ Z CZYSTEJ I BEZPIECZNEJ WODY

Każdy system miscea spełnia wymogi prawne określone w normie europejskiej posiada certyfikat wydany przez WRAS w Wielkiej Brytanii. Oba znaki jakości stanowią dobrowolne systemy certyfikacji, gwarantujące jakość i bezpieczeństwo produktów.

Certyfikaty wskazują, że produkty firmy miscea są zgodne z obowiązującymi normami europejskimi i stanowią niezaprzeczalny dowód na to, że produkty spełniają wymagane kryteria, spełniając równocześnie wymagania klienta.

KORZYSTAJ Z CZYSTEJ I BEZPIECZNEJ WODY

Każdy system miscea spełnia wymogi prawne określone w normie europejskiej posiada certyfikat wydany przez WRAS w Wielkiej Brytanii. Oba znaki jakości stanowią dobrowolne systemy certyfikacji, gwarantujące jakość i bezpieczeństwo produktów.

Certyfikaty wskazują, że produkty firmy miscea są zgodne z obowiązującymi normami europejskimi i stanowią niezaprzeczalny dowód na to, że produkty spełniają wymagane kryteria, spełniając równocześnie wymagania klienta.

FUNKCJA BEZPIECZEŃSTWA WODY

Każdy wyprodukowany system jest zaprogramowany na automatyczne uruchamianie cyklu czyszczenia, polegającego na przepłukiwaniu dozowników wody i płynów, aby nie dopuścić do rozwoju bakterii, które występują zwykle w stojącej wodzie. Przy użyciu pilota zdalnego sterowania miscea można zaprogramować 9 różnych częstotliwości cyklu płukania.

Płukanie ręczne jest bardzo zawodne, trudne do zorganizowania, kosztowne i pracochłonne. Dzięki wbudowaniu w system inteligentnego oprogramowania baterie miscea mogą zapewnić aktywną ochronę przed niskim przepływem i stagnacją przez całą dobę w bardzo niezawodny, w pełni zautomatyzowany i ekonomiczny sposób.

FUNKCJA BEZPIECZEŃSTWA WODY

Każdy wyprodukowany system jest zaprogramowany na automatyczne uruchamianie cyklu czyszczenia, polegającego na przepłukiwaniu dozowników wody i płynów, aby nie dopuścić do rozwoju bakterii, które występują zwykle w stojącej wodzie. Przy użyciu pilota zdalnego sterowania miscea można zaprogramować 9 różnych częstotliwości cyklu płukania.

Płukanie ręczne jest bardzo zawodne, trudne do zorganizowania, kosztowne i pracochłonne. Dzięki wbudowaniu w system inteligentnego oprogramowania baterie miscea mogą zapewnić aktywną ochronę przed niskim przepływem i stagnacją przez całą dobę w bardzo niezawodny, w pełni zautomatyzowany i ekonomiczny sposób.