DE WATERKWALITEIT WAARBORGEN

De technologie in sensorkranen kan heel ingewikkeld zijn en het is geen verrassing dat het binnenwerk van een sensorkraan meestal meer onderdelen bevat dan een traditionele, manuele kraan. Veel van die interne onderdelen komen in contact met water en kunnen daarom een broeihaard van in water levende ziektekiemen worden. Dit is uiteraard gevaarlijk en mogelijk zelfs levensbedreigend voor mensen met een verzwakt immuunsysteem.

De meeste sensorkranen van andere fabrikanten (kranen met elektronisch gestuurde ventielen) maken geen gebruik van de recente technologieën. Ze worden uit winstbejag vaak uit minderwaardige materialen vervaardigd en verwaarlozen daarbij de kwaliteit en de veiligheid.

Als fabrikant van sensorkranen hebben we een bijzondere verantwoordelijkheid ten overstaan van alle gebruikers van onze producten. Door uitsluitend te opteren voor materialen die gecertificeerd en bewezen veilig zijn in contact met drinkwater, waarborgen wij dat de waterkwaliteit constant blijft. miscea selecteert materialen die geen schadelijke stoffen afgeven aan het water.

DE WATERKWALITEIT WAARBORGEN

De technologie in sensorkranen kan heel ingewikkeld zijn en het is geen verrassing dat het binnenwerk van een sensorkraan meestal meer onderdelen bevat dan een traditionele, manuele kraan. Veel van die interne onderdelen komen in contact met water en kunnen daarom een broeihaard van in water levende ziektekiemen worden. Dit is uiteraard gevaarlijk en mogelijk zelfs levensbedreigend voor mensen met een verzwakt immuunsysteem.

De meeste sensorkranen van andere fabrikanten (kranen met elektronisch gestuurde ventielen) maken geen gebruik van de recente technologieën. Ze worden uit winstbejag vaak uit minderwaardige materialen vervaardigd en verwaarlozen daarbij de kwaliteit en de veiligheid.

Als fabrikant van sensorkranen hebben we een bijzondere verantwoordelijkheid ten overstaan van alle gebruikers van onze producten. Door uitsluitend te opteren voor materialen die gecertificeerd en bewezen veilig zijn in contact met drinkwater, waarborgen wij dat de waterkwaliteit constant blijft. miscea selecteert materialen die geen schadelijke stoffen afgeven aan het water.

MISCEAS LEITMOTIV: INNOVATIE EN HYGIËNE

Alle multifunctionele miscea sensorkranen zijn ontworpen en geproduceerd in overeenstemming met de EU richtlijnen (93/68 / EEG, 98/83 / EG, 2006/95 / EG, 89/336 /EEG). Richtlijn EN 15091 is de erkende technische testnorm voor sanitaire kranen met elektronische opening en sluiting.

Architecten, designers, bestekschrijvers en uiteraard ook de gebruikers kunnen er van verzekerd zijn met een miscea systeem de hoogst mogelijke kwaliteit te krijgen van wat op dit moment op de markt beschikbaar is. Als er de hoogste eisen gesteld worden aan hygiëne voor de gezondheid heeft men met een miscea systeem de beste prestaties en de hoogste kwaliteit op het gebied van sensorkranen voor handen.

MISCEAS LEITMOTIV: INNOVATIE EN HYGIËNE

Alle multifunctionele miscea sensorkranen zijn ontworpen en geproduceerd in overeenstemming met de EU richtlijnen (93/68 / EEG, 98/83 / EG, 2006/95 / EG, 89/336 /EEG). Richtlijn EN 15091 is de erkende technische testnorm voor sanitaire kranen met elektronische opening en sluiting.

Architecten, designers, bestekschrijvers en uiteraard ook de gebruikers kunnen er van verzekerd zijn met een miscea systeem de hoogst mogelijke kwaliteit te krijgen van wat op dit moment op de markt beschikbaar is. Als er de hoogste eisen gesteld worden aan hygiëne voor de gezondheid heeft men met een miscea systeem de beste prestaties en de hoogste kwaliteit op het gebied van sensorkranen voor handen.

ERVAAR SCHOON & VEILIG WATER

miscea sensorkranen zijn gecertificeerd in overeenstemming met de DVGW richtlijnen in Duitsland en de WRAS richtlijn voor productgoedkeuring in het VK. Het DVGW EN certificatielabel en het WRAS keurmerk worden duidelijk op alle miscea producten vermeld. Ze tonen aan dat miscea systemen de huidige Europese normen naleven en leveren het onmiskenbare bewijs dat onze systemen aan de kwaliteit- en prestatiecriteria voor mechanische, elektronische en hygiënische veiligheid voldoen.

Als onderdeel van het DVGW certificeringproces, is ook aangetoond dat miscea systemen in overeenstemming zijn met de eisen van het Duitse Ministerie van Volksgezondheid (UBA) met betrekking tot materialen en stoffen die in aanraking komen met drinkwater. Bovendien zijn alle miscea kraansystemen getest en goedgekeurd voor hun naleving van richtlijn EN1717 met betrekking tot de “Bescherming tegen verontreiniging door terugstroming van drinkwater in waterinstallaties”.

ERVAAR SCHOON & VEILIG WATER

miscea sensorkranen zijn gecertificeerd in overeenstemming met de DVGW richtlijnen in Duitsland en de WRAS richtlijn voor productgoedkeuring in het VK. Het DVGW EN certificatielabel en het WRAS keurmerk worden duidelijk op alle miscea producten vermeld. Ze tonen aan dat miscea systemen de huidige Europese normen naleven en leveren het onmiskenbare bewijs dat onze systemen aan de kwaliteit- en prestatiecriteria voor mechanische, elektronische en hygiënische veiligheid voldoen.

Als onderdeel van het DVGW certificeringproces, is ook aangetoond dat miscea systemen in overeenstemming zijn met de eisen van het Duitse Ministerie van Volksgezondheid (UBA) met betrekking tot materialen en stoffen die in aanraking komen met drinkwater. Bovendien zijn alle miscea kraansystemen getest en goedgekeurd voor hun naleving van richtlijn EN1717 met betrekking tot de “Bescherming tegen verontreiniging door terugstroming van drinkwater in waterinstallaties”.

AUTOMATISCHE SPOELFUNCTIE

Manuele doorspoelmethodes zijn onbetrouwbaar, moeilijk te organiseren en kosten- en arbeidsintensief. miscea sensorkranen zijn voorzien van een ingebouwde veiligheid, die een bescherming biedt tegen de groei van in water levende bacteriën. Wanneer het systeem 14 dagen niet meer is gebruikt, start er een automatische spoelcyclus. Die draagt bij aan het voorkomen van bacteriëngroei in de kraan, hetgeen vaak voorkomt bij stilstaand water.

Met behulp van een miscea afstandsbediening kunnen de automatische spoelcycli aan de diverse veiligheidsrichtlijnen van elke soort watervoorziening worden aangepast. Met hun slimme geïntegreerde software bieden miscea sensorkranen proactief bescherming tegen bacteriëngroei door waterstagnatie.

AUTOMATISCHE SPOELFUNCTIE

Manuele doorspoelmethodes zijn onbetrouwbaar, moeilijk te organiseren en kosten- en arbeidsintensief. miscea sensorkranen zijn voorzien van een ingebouwde veiligheid, die een bescherming biedt tegen de groei van in water levende bacteriën. Wanneer het systeem 14 dagen niet meer is gebruikt, start er een automatische spoelcyclus. Die draagt bij aan het voorkomen van bacteriëngroei in de kraan, hetgeen vaak voorkomt bij stilstaand water.

Met behulp van een miscea afstandsbediening kunnen de automatische spoelcycli aan de diverse veiligheidsrichtlijnen van elke soort watervoorziening worden aangepast. Met hun slimme geïntegreerde software bieden miscea sensorkranen proactief bescherming tegen bacteriëngroei door waterstagnatie.