DANE FIRMY I INFORMACJE PRAWNE

DANE FIRMY

Adres
miscea GmbH
Hauptstraße 2
14979 Großbeeren

Telefon +49 (0) 33701 3553 – 0
Faks +49 (0) 33701 3553 – 19
E-mail: berlin@miscea.com

Handelsregister Amtsgericht Potsdam, HRB 25217
Nr NIP UE: DE813821106
Dyrektor Generalny: Michiel Ubink

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Znaki firmowe
O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki handlowe, w tym znaki, nazwy modeli, logotypy i symbole, zamieszczone na stronie internetowej miscea podlegają ochronie.

Brak gwarancji
Niniejsza strona została opracowana z zachowaniem najwyższej staranności. Pomimo tego firma miscea nie może zagwarantować, że zamieszczone tu informacje są kompletne, dokładne i całkowicie wolne od błędów.

Brak licencji
Celem firmy miscea jest przedstawienie innowacyjnej strony internetowej, prezentującej rzetelne informacje. Zamieszczona tutaj własność intelektualna i know-how w postaci patentów, nazw marek i praw autorskich podlega ochronie. Niniejsza strona internetowa w żaden sposób nie udziela licencji na korzystanie z własności intelektualnej firmy miscea lub osób trzecich. Dziękujemy za odwiedzenie tej strony i zainteresowanie naszymi produktami i usługami. .

Prawa autorskie
© Copyright miscea GmbH, Niemcy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść, obrazy, grafika, pliki dźwiękowe, pliki zawierające animację oraz pliki wideo jak również ich rozmieszczenie na stronie internetowej firmy miscea podlegają w całości ochronie praw autorskich i innej własności intelektualnej.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Państwa prywatność jest ważna dla miscea. Prosimy o poświęcenie kilku chwil na zapoznanie się z naszą polityką ochrony prywatności. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt. Nie są zbierane żadne dane osobowe osób odwiedzających tę stronę internetową, takie jak imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, numer telefonu, numer faksu czy adres e-mail, chyba że powyższe dane zostaną podane dobrowolnie. Takie informacje są podawane na przykład w momencie wysyłania do nas wiadomości e-mail, wypełniania formularza rejestracyjnego lub formularza informacji zwrotnej, składania wniosku o udzielenie pomocy lub udzielania odpowiedzi na ankietę.

Dane zebrane w czasie wizyty na naszej stronie internetowej mogą być wykorzystane do celów (1) administracji technicznej naszej strony internetowej, (2) udzielania odpowiedzi na Państwa prośby i zapytania, (3) przeprowadzania badań lub sondaży oraz (4) przeprowadzania działań marketingowych związanych z produktami i usługami firmy miscea. Nie sprzedajemy ani nie przekazujemy żadnych danych osobowych osobom trzecim. Wszystkie dane osobowe podawane podczas Państwa odwiedzin na stronie internetowej firmy miscea będą wykorzystywane wyłącznie w Państwa interesie, dla celów związanych z przekazywaniem informacji o produktach lub danych osobowych zgodnie z niemieckim prawem dotyczącym ochrony danych i prywatności.

W zależności od Państwa lokalizacji istnieje możliwość uzyskania informacji na temat posiadanych przez nas Waszych danych osobowych. Jeżeli nie będą Państwo chcieli dłużej, aby Wasze dane były nadal przez nas wykorzystywane albo będą je Państwo chcieli zmienić lub usunąć, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Firma miscea nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z uzyskania nieuprawnionego dostępu do Państwa danych osobowych przez osoby trzecie. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na wykorzystywanie Waszych danych w opisany wyżej sposób, proponujemy ich usunięcie, jeżeli jest to możliwe, włączenie funkcji blokowania, jeżeli jest ona dostępna w Państwa przeglądarce internetowej, lub zaniechanie przekazywania nam swoich danych lub zapytań za pośrednictwem formularza kontaktowego.

W razie jakichkolwiek dalszych pytań dotyczących niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności lub dostępu do niniejszej strony internetowej prosimy o niezwłoczny kontakt z nami.