POZNAJ INNOWACYJNE TECHNOLOGIE

OPRACOWYWANIE REWOLUCYJNYCH PRODUKTÓW POPRZEZ BADANIA I ROZWÓJ

Dzięki ciągłym inwestycjom w prace badawczo-rozwojowe i współpracy z innymi specjalistami w zakresie technologii firma miscea może włączyć do swoich innowacyjnych koncepcji produktów najnowocześniejsze technologie. Poznaj technologie stosowane w systemach baterii czujnikowych miscea i płynące z nich korzyści.

OPATENTOWANY SYSTEM WKŁADÓW WYMIENNYCH

TECHNOLOGIA HIGIENICZNYCH POMP

Urządzenia znajdujące się wewnątrz pomp stosowanych w każdym systemie baterii czujnikowych miscea są zaprojektowane bez użycia uszczelek lub zaworów, które mogą się zatykać. Oznacza to, że nie ma ryzyka zanieczyszczenia ze strony ich środowiska ani możliwości rozwoju bakterii w rurce, ponieważ produkt w płynie w całości znajduje się wewnątrz sterylnej rurki. Brak jest również martwych miejsc, w których mogą gromadzić się bakterie. Pompowanie sprawia, że rurka zostaje całkowicie przeczyszczona. Powyższe cechy stosowanych przez nas pomp czynią z nich najbardziej higienicznymi spośród wszystkich dostępnych pomp.

SZYBKIE DOZOWANIE

Nasze systemy dozowania są wyposażone w specjalne zawory jednodrożne, które zostały zaprojektowane w celu zmaksymalizowania przepływu do przodu i zapobieżenia cofaniu się płynu, zapewniając szybkie i stałe dozowanie. Oznacza to, że dozownik jest zawsze gotowy do podawania mydła lub środka dezynfekcyjnego dokładnie wtedy, gdy zachodzi potrzeba jego użycia.

DOKŁADNE DOZOWANIE

Bateria za każdym razie dokładnie i szybko dawkuje odpowiednią ilość płynu dzięki zastosowaniu technologii pompowej. Wielkość dawki można ustawić przy użyciu pilota zdalnego sterowania miscea, dostosowując ją do konkretnych wymagań poszczególnych placówek.

NIC NIE KAPIE

Sposób, w jaki zaprojektowane zostały urządzenia znajdujące się wewnątrz pomp higienicznych stosowanych w systemach baterii czujnikowych miscea pozwala zapobiec kapaniu płynu z otworów wylotowych dozowników. Dzieje się tak dzięki odwróceniu urządzeń na moment po zakończeniu każdego cyklu dozowania.

WYŁĄCZNI DOSTAWCY WKŁADÓW WYMIENNYCH

Starannie wyszukujemy dostawców wkładów wymiennych z produktem w płynie do naszej oferty wśród profesjonalnych firm o dobrze ugruntowanej pozycji, które wytwarzają wysokiej jakości wydajne produkty do higieny rąk w płynie. Nasi wyłączni dostawcy wkładów wymiennych stosują w produkcji międzynarodowe standardy jakości ISO, co oznacza, że wkłady wymienne są poddawane wysokim wymaganiom i kontroli w zakresie jakości.

PRÓŻNIOWO ZAMKNIĘTE WKŁADY WYMIENNE

1 na 4 dozowniki mydła uzupełniane płynem dostarczanym luzem są skażone bakteriami wywołującymi choroby. Zanieczyszczone mydło w płynie może w rzeczywistości powodować wzrost liczby bakterii na rękach po ich umyciu. Firma miscea posiada w swojej ofercie ekskluzywną linię produktów w płynie, które są wytwarzane w sterylnie czystych zakładach i pakowane w pojedyncze saszetki. Zamknięte próżniowo saszetki zapewniają odpowiednią jakość i skuteczność znajdującego się w nich produktu oraz eliminują ryzyko zanieczyszczenia i rozprzestrzeniania się szkodliwych bakterii.

BEZPIECZNA TEMPERATURA WODY

ZAWSZE BEZPIECZNA POCZĄTKOWA TEMPERATURA WODY

Stosowana w systemach baterii czujnikowych miscea funkcja zadanej początkowej temperatury wody pomaga zapobiec oparzeniom u dzieci, starszych członków rodziny i osób niepełnosprawnych. Nawet po zmianie temperatury wody systemy miscea z czujnikową regulacją temperatury mogą natychmiast powrócić do zadanej początkowej temperatury wody w momencie kolejnego uruchomienia baterii, aby zapobiec niepotrzebnym wypadkom.

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA CZUJNIKOWA

SZYBKA I NIEZAWODNA TECHNOLOGIA CZUJNIKÓW

Systemy miscea, które są wyposażone w nowoczesną technologię czujnikową, to najszybsze i najdokładniejsze spośród dostępnych baterii czujnikowych. W przeciwieństwie do innych tego typu baterii można spodziewać się po nich natychmiastowej i niezawodnej aktywacji w sposób całkowicie bezdotykowy, co za każdym razem daje przyjemne wrażenie. Programiści z firmy miscea używają skomplikowanych algorytmów do konfiguracji różnej wrażliwości na światło oraz tysięcy wierszy kodów źródłowych w celu zapewnienia sprawnego działania systemu.