DOSÁHNĚTE OPTIMÁLNÍ HYGIENY RUKOU

MISCEA VYVINULA DOKONALÉ ŘEŠENÍ

Od čerpání vody, mýdla a dezinfekce, po změnu teploty vody, jsou miscea systémy ovládány zcela bezdotykově, díky nejmodernější senzorové technologii. Skutečnost, že se baterií fyzicky nedotýkáme, eliminuje riziko křížové kontaminace před a po umývání rukou. To zajišťuje, že mohou být splněny nejvyšší hygienické normy.

miscea je jedinou společností na světě, která nabízí vše v jednom, kompletně bezdotykové řešení, které vyhovuje zásadám pro hygienu rukou ve zdravotnických zařízeních, doporučených předními světovými zdravotnickými organizacemi.

MISCEA VYVINULA DOKONALÉ ŘEŠENÍ

Od čerpání vody, mýdla a dezinfekce, po změnu teploty vody, jsou miscea systémy ovládány zcela bezdotykově, díky nejmodernější senzorové technologii. Skutečnost, že se baterií fyzicky nedotýkáme, eliminuje riziko křížové kontaminace před a po umývání rukou. To zajišťuje, že mohou být splněny nejvyšší hygienické normy.

miscea je jedinou společností na světě, která nabízí vše v jednom, kompletně bezdotykové řešení, které vyhovuje zásadám pro hygienu rukou ve zdravotnických zařízeních, doporučených předními světovými zdravotnickými organizacemi.

NĚMECKO: INSTITUT ROBERTA KOCHA

Institut Roberta Kocha v Německu (RKI) doporučuje, aby vodovodní armatury používané ve zdravotnických zařízeních byly schopny bezdotykově spouštět teplou a studenou vodu. Všechna zdravotnická zařízení v Německu jsou povinná řídit se těmito zásadami.

NĚMECKO: INSTITUT ROBERTA KOCHA

Institut Roberta Kocha v Německu (RKI) doporučuje, aby vodovodní armatury používané ve zdravotnických zařízeních byly schopny bezdotykově spouštět teplou a studenou vodu. Všechna zdravotnická zařízení v Německu jsou povinná řídit se těmito zásadami.

SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE

WHO doporučuje používat bezdotykové baterie a dávkovače pro dosažení optimálního hygienického standardu pro prevenci infekcí. Dávkovače by měly mít jednorázovou náplň a neměly by být opakovaně plněny.

SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE

WHO doporučuje používat bezdotykové baterie a dávkovače pro dosažení optimálního hygienického standardu pro prevenci infekcí. Dávkovače by měly mít jednorázovou náplň a neměly by být opakovaně plněny.

NIZOZEMÍ: WORKING GROUP PRO PREVENCI INFEKCÍ

Vodovodní baterie musí být ovládány bezdotykově, jinak dochází k následné reinfekci rukou po jejich umytí pokud je voda zastavována dotykem baterie. Z hygienických důvodů používejte pro mytí rukou tekuté mýdlo z dávkovače.

NIZOZEMÍ: WORKING GROUP PRO PREVENCI INFEKCÍ

Vodovodní baterie musí být ovládány bezdotykově, jinak dochází k následné reinfekci rukou po jejich umytí pokud je voda zastavována dotykem baterie. Z hygienických důvodů používejte pro mytí rukou tekuté mýdlo z dávkovače.